Et sikrere hjem med komfyrvakt

Komfyrvakt er en effektiv og intelligent forebygging av kjøkkenbrann.
Takket være den intelligente, selvlærende teknologien i SGK410 blir komfyren slått av før det danner seg giftige gasser, og før en brann kan bryte ut.

Flere varmesensorer med læringsfunksjon

SGK410 har sensorer for lednings- og strålingsvarme som måler maksimal temperatur og hastighet på temperaturendring. Disse variantene kombineres med konstant overvåking av omgivelsestemperaturen. 

Brukervennlig og pålitelig

Med den selvlærende teknologien er SGK410 enkel i bruk. Den justerer varmeparametrene sine automatisk etter brukerens matlagingsvaner, slik at det ikke blir falske alarmer. Enheten trenger ikke månedlig testing, takket være den automatiske feildiagnosen.

Kan tilpasses spesielle brukergrupper

SGK410 kan brukes med tilleggsutstyr og tilpasses behovene til spesielle brukergrupper, for eksempel demente eller personer med hørsels- eller synsvansker. Den kan kobles til en Telecare-tjeneste og styre avtrekksviften automatisk.

Lavt energiforbruk og lang levetid

Den intelligente varmesensoren drives med solcellepaneler og har en gjennomsnittlig levetid på 10 år (avhengig av antallet alarmer). Styringsenheten som er koblet til koketoppen, bruker ekstremt lite energi (< 1 W).

Dokumentert teknologi

Innohomes komfyrvakter var de første som overholdt den nye EU-standarden for komfyrvakt. De er fremdeles det eneste sikkerhetsproduktet for komfyr som har bestått de strenge SINTEF-testene for komfyrvakter.

Funksjoner

  •  Selvlærende alarm for maksimumstemperatur – identiserer farlig høye temperaturer.
  • Selvlærende alarm for hastighet på temperaturøkning – en raskt økende temperatur indikerer en stigende brannfare.
  • Tilpasser følsomheten etter brukerens matlagingsvaner.
  • Alarm ved sensorflytting – gjør at koketoppen ikke kan brukes hvis sensoren er ernet fra posisjonen sin.
  • Automatisk feildiagnose – tester systemets funksjon.
  • Kompatibel med enfaset elektrisk komfyr.
  • Alarmoverføring til Telecare

Kontakt oss for mer informasjon om komfyrvakt 

KONTAKT