Fornøyde kunder i en årrekke

Vi har erfaring innen alarm-, overvåking og brannberedskap siden 2013.
Her ser du noen av referansene våre.

KUNDEUTALELSER

Åge Bentzen, Styreleder

KS Brannsikring Norge har oppgradert brannberedskapen for Bossekop borettslag

Vi er svært godt fornøyd med jobben som KS Brannsikring AS har utført. Dette har skjedd i mai og juni 2019. Borettslaget har 54 leiligheter som har hatt brannslukkere og røykvarslere som alle ble skiftet ut på grunn av foreldet utstyr.

Rune Hylande, Styreleder NPB

Bedre sikkerhet

Attest for utført brannvernkontroll i Nedre Prinsdalsbråten Boliqsameie. I løpet av sommeren og høsten 2018 utførte KS Brannsikring AS en kontroll av brannsikringsutstyr i sameiets boenheter. Vårt sameie består av 120 leiligheter, hvor vi så det som et viktig ledd i styrets HMS arbeide at det ble igangsatt et brannverntiltak. Med faglig bistand fra KS Brannsikring AS fikk våre beboere anledning til å avdekke og utbedre mangler av lovpålagt brannvernutstyr, noe som utvilsomt har bedret den totale sikkerheten i vårt sameie.

Nils Paulsensveg, Styret i Sameiet

Fantastisk service

Styret satte fokus på HMS og internkontroll. Der fant vi umiddelbart ut at brannsikringen var svært dårlig i sameiet. KS brannsikring gjorde det svært enkelt for styret å få brannsikringen på plass. Etter å ha sendt ut et skriv til alle beboerne, kontaktet KS brannsikring hver enkelt beboer, befarte leilighetene, påpekte mangler, ga anbefalinger, tilbød produkter og gratis montering, i tillegg til en befaringsrapport som gikk rett inn i HMS permen. Vi sitter igjen med et tryggere sameie, sikret etter lovpålagte rammer, etter god service fra KS’ hyggelige rådgivere.

Hans Olav Gjersvik

Besøk fra KS

Kom en hyggelig ung mann fra KS innom i dag og så på brannsikkerheten i huset vårt. Han fant to brannvarslere som var seriekoblet og kjøpt på Europris som det har vært problemer med, det er tilfeller at de har selvantent og slike varslere er jo ikke så lurt å ha. Vi bestemte oss for å kjøpe varslere som er godkjent og han tok ned de gamle og monterte opp nye. Han skulle komme neste år å bytte batteri.

Gerd og Arnfinn Larsen

Godt samarbeide

Vi fikk installert Røykvarslere og nytt brannslukningsapparat. I tillegg kjøpte vi Multipro nødslukkeskum. På grunn av dette fikk vi også rabatt på vår forsikring. Vi anbefaler KS-Norge

Lars Ivar

Anbefaler KS

Vi er kjempefornøyde med jobben Asbjørn utførte hos oss. Han sikret vårt hjem,slik at vi føler oss tryggere. Anbefales på det sterkeste :)

Kontakt oss for mer informasjon om tidligere prosjekter innen brannsikring

KONTAKT